no-img
مرکز دانلود فایل

دانلود مقاله ميزان رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل و خانه دارو همسران آنها در شهر ايذه


مرکز دانلود فایل

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دارو همسران آنها در شهر ایذه
doc
آبان ۱۴, ۱۳۹۷
محتوا : 5 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مقاله میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دارو همسران آنها در شهر ایذه


فایل تهیه شده مربوط به دانلود مقاله میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دارو همسران آنها در شهر ایذه و تمامی اطلاعات مرتبط به این موضوع می باشد. دانلود تحقیق میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دارو همسران آنها در شهر ایذه یک سند کامل است که تمامی موضوعات مربوط به این مقاله را بررسی می کند و با دانلود آن می توانید به اطلاعاتی جامع درباره ی آن دست یابید. این مقاله با فرمت word ارائه شده و به راحتی از جانب شما قابل ویرایش است. در ادامه چکیده ای خیلی کوتاه درباره ی موضوع مقاله را ارائه می دهیم :

ازدواج مهمترین تصمیم در زندگی محسوب میشود و حدود ۹۵% از افراد در برههای از زمان ازدواج میکنند. در طول زندگی مشترک، متغیرهای گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر میگذارد. این متغیرها، رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند. این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانهدار و همسران آنها در شهر ایذه  انجام شد.

روش تحقیق: در این پژوهش مقطعی و توصیفی- تحلیلی، نمونهگیری به صورت دو مرحلهای انجام شد؛ در مرحله اول نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم و مرحله دوم آن نمونهگیری تصادفی ساده بود و در آن ۲۵ زوج دارای همسر خانهدار و ۲۵ زوج دارای همسر شاغل انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ جمعآوری شدند؛ سپس با استفاده از روشهای آماری توصیفی  مورد تجزیه و تحلیل قرارو آزمونهای t، ANOVA و رگرسیون خطی در سطح معنیداری ۰۵/۰P گرفتند.

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *