no-img
مرکز دانلود فایل

دانلود مقاله تشريح فرهنگ


مرکز دانلود فایل

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله تشریح فرهنگ
doc
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
محتوا : 5 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مقاله تشریح فرهنگ


فایل تهیه شده مربوط به دانلود مقاله تشریح فرهنگ و تمامی اطلاعات مرتبط به این موضوع می باشد. دانلود تحقیق تشریح فرهنگ یک سند کامل است که تمامی موضوعات مربوط به این مقاله را بررسی می کند و با دانلود آن می توانید به اطلاعاتی جامع درباره ی آن دست یابید. این مقاله با فرمت word ارائه شده که قابلیت اصلاح از جانب شما را داراست. در زیر به ارائه ی چکیده ای خیلی کوتاه درباره ی این موضوع میپردازیم:

 

تعریف های  زیادی برای فرهنگ وجود دارد که هر کدام از آنهابه جنبه های متفاوتی وابسته است ولی یک تعریف سودمند در زمینه KMبه صورت زیر می باشد:فرهنگ سازمانی را می توان به صورت یک سبک عالمانه درک‏، تفکر واحساس که بین اعضاء سازمان تقسیم وپراکنده  شده است،تعریف کرد.می توان این را بدین صورت درنظر گرفت که روشی است که ماکارهای اطراف خود را انجام می دهیم و یک ابزاری است اجتماعی ورفتاری شامل مشخصه های زیر می باشد-ارزش ها واعتقدات کارکنان –افراد چگونه احساس قدردانی، سازمان یافتگی وکنترل می کنند-میزان آشنایی کارکنان با کر وطریقی که به وسیله آن کارسازماندهی و تجربه می گردد-درجه ومیزان رسمیت، استانداردی وکنترل ازطریق سیستم –اختیارات وقدرت چگونه به کار گرفته می شودوچگونه توزیع شده است-ارزشی که روی فعالیت های مختلف موجود درسازمان گذاشته شده است۰چه مقدار وسعت برای وجود فردی، تجریه خلاقیت، ریسک پذیری وابتکار درنظرگرفته شده است.

نظریه ها و مفاهیم روی اهمیت و استفاده اززمان و مکان –آداب سازمانی، تشریفات مذهبی و گزارشات –زبان سازمانی (عبارات و کلماتی که مفهوم واهمیت به خصوصی برای آن سازمان دارند)ولی سازمان ها وقتی تشکیلات  اقتصادی با اندازه های کوچک و متوسط، به ندرت شامل یک فرهنگ ساده هستند، بلکه درآنها فرهنگ های فرعی و تابع همه وجود دارد(یعنی گروه هایی که از مشخصه های فرهنگی مثل ارزشها، نرم های رفتاری ومعرف ها برخوردارهستندممکن است این مشخصه هایشان با فرهنگ اصلی سازمان وفرهنگ های فرعی دیگر تفاوت داشته باشد) یکی تجلی رایج از این موضوع به صورت تفاوتهای بخشی است که می تواند منجربه پدیده بخش بخش شدن ویا پدیده تصمیم گیری گروهی می گردد.افراد،گروه ها وسازمان ها در این قسمت اهمیت ارتباط بین افراد وسازمان وارتباطات میان افرادرا که برروی پروسه های آگاهی تأکید می کنند،را مورد بررسی قرارمی دهیم .افراد:فرهنگ سازمانی به وسیله اثرات افراد به صورت یکجا وروی هم به وجود می آید.درواقع فرهنگ سازمانی اثر یک جا وروی هم همکاری ها و مذاکرات آن افراد است(حال وگذشته )افراد این کار را برای افزایش ارتباط میان خودشان، بخش وگروه شان وسازمان شان انجام می دهند اشتغال افرادآنها رادریک ارتباط قراردادی قرار می دهدکه دراین قراردادانتظارات ومسؤلیتهامشخص گردیده اند.دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *